Regulamin SerwisuHARWELL


§ 1.  Naprawa.
    Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez klienta. Czas naprawy wynosi 14 dni roboczych. Firma HARWELL nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z nośników podczas wykonywania czynności serwisowych oraz za uszkodzenia powstałe w transporcie do i z serwisu (dotyczy przesyłek kurierskich, odbioru osobistego oraz przesyłek pocztowych). Naprawy zgłoszonej usterki do kwoty 250 zł brutto, wykonywane są bez odrębnej konsultacji.
    Usterki powierzonego sprzętu usuwane są w okresie od 3 do 14 dni roboczych. Czas naprawy sprzętu może się wydłużyć w przypadku kiedy konieczne jest sprowadzenie niezbędnych części zamiennych.
- Do czasu naprawy nie wlicza się dni świątecznych, sobót i niedziel oraz czasu transportu sprzętu w obie strony.
- Jako początkową datę naprawy sprzętu przyjmuje się datę zatwierdzenia czasu i kosztów naprawy przez klienta.
    W przypadku konieczności wymiany części termin naprawy może ulec zmianie. Firma HARWELL zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych. W przypadku rezygnacji z naprawy (dotyczy sprzętu będącego w trakcie naprawy, po wcześniejszej akceptacji warunków naprawy), ze strony Klienta ponosi on koszt odstąpienia od naprawy w wysokości 190 zł brutto. W przypadku rezygnacji z naprawy (sprzęt nie będący w trakcie naprawy), Klient ponosi koszt dojazdu serwisu do klienta w celu dostarczenia sprzętu po rezygnacji z naprawy.
    W przypadku rezygnacji z wymiany części i/lub akcesoriów dostępnych na zamówienie (po wcześniejszej akceptacji zamówienia przez Klienta) Firma Harwell pobiera opłatę w wysokości 30% przedstawionej Klientowi wartości złożonego przez niego zamówienia.
    Usługa ekspresowa zostanie wykonana po wcześniejszej zgodzie klienta. Klient zostanie obciążony dodatkową kwotą 85 zł brutto do kwoty zleconej usługi. Naprawa ekspresowa nie jest równoznaczna z powodzeniem naprawy.
    W przypadku wykonywania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone przy oddawaniu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez HARWELL do recyclingu/utylizacji.
    W przypadku reinstalacji oprogramowania klient/użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnego oprogramowania wraz z licencją oraz niezbędnych sterowników.
    Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
Uwaga !!! Za akcesoria pozostawione w komputerze, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy serwis nie odpowiada.

§ 2.  Diagnoza i dojazd do Klienta.
    Diagnoza sprzętu jest bezpłatna.
W przypadku gdy Klient korzysta z usługi (oferty) serwisu firmy HARWELL koszt diagnozy nie podlega opłacie.W momencie rezygnacji z naprawy z przyczyn wiadomych tylko dla siebie, Klient jest obciążony kosztem ekspertyzy 70 zł brutto w przypadku notebooka (laptopa), netbooka, desktopa (komputerów stacjonarnych) i konsol do gier.
W przypadku projektorów multimedialnych, rzutników pisma i slajdów, drukarek, urządzeń podtrzymujących zasilanie (typu UPS), monitorów LCD itp. klient jest obciążany kosztem ekspertyzy 150 zł brutto
    W przypadku akceptacji naprawy po dokonaniu ekspertyzy oraz technicznej możliwoœci naprawy, diagnostyka jest gratis. W przypadku braku akceptacji powyższego zapisu, klient ma prawo do złożenia emailowej lub telefonicznej rezygnacji z wykonania wyceny naprawy przed podjęciem przez serwis czynnoœci serwisowych. Sprzęt zostanie wówczas odesłany bez wyceny i bez kosztów. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionego zapisu lub brak informacji o rezygnacji z wykonywania wyceny naprawy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu serwisu i kosztami obsługi serwisowej.
    Koszt ekspertyzy jest minimalną opłatą pobieraną w przypadku rezygnacji z naprawy, niepowodzenia naprawy lub w przypadku kiedy objawy wskazane przez Klienta, nie występują lub gdy sprzęt dostarczony do serwisu jest sprawny i nie wymaga czynności serwisowych.
    Dojazd do klienta.
Jeżeli Klient ma zastrzeżenia co do kosztów ekspertyzy lub innych przyczyn wiadomych tylko sobie, może odstąpić od uiszczenia opłaty, jednakże zostanie obciążony kosztem dojazdu tj. 37 zł brutto w obie strony (dotyczy przypadku gdy sprzęt był odbierany przez firmę kurierskš do naprawy, reklamacji).

§ 3.  Gwarancja.
    Naprawa zostanie uznana jako gwarancyjna po postawieniu diagnozy przez uprawnionego serwisanta w serwisie HARWELL.
Wstępna kwalifikacja naprawy umieszczona w protokole przyjęcia może ulec zmianie. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia oprogramowania. Firma Harwell udziela 90 dniowej gwarancji na wykonaną usługę i części, licząc od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.
    W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej (uszkodzenia mechaniczne, zalania oraz wszystkie uszkodzenia z winy użytkownika) ukryte podczas oddawania sprzętu do serwisu, właściciel sprzętu/użytkownik zostanie obciążony kwotą 200 zł brutto za diagnozę w serwisie, chyba że naprawa uszkodzenia zostanie dokonana odpłatnie. Sprzęt zostanie wydany tylko po uregulowaniu powyższych kosztów.

§ 4.  Reklamacje.
Na nowe oraz używane części (podzespoły), urządzenia itp.
    Data dostarczenia do punktu serwisowego nie jest datą wiążącą dla serwisu na rozpoczęcie czynności naprawczych sprzętu. "Czynności serwisowe" nie muszą być opisane szczegółowo, mogą być również pominięte przez serwisanta, jeżeli tylko zostanie naprawiony pomyślnie i przetransportowany w takim stanie do klienta. Serwis podejmuje działania serwisowe tylko pod warunkiem otrzymania sprzętu z nienaruszoną plombš oraz kartą gwarancyjną, w innym razie Firma zachowuje sobie prawo do zatrzymania sprzętu celem dokładniejszego sprawdzenia usterek określonych, jako "celowych i ukrytych".
    W przypadku jakimkolwiek naruszenia plomby, serwis sporządza odpowiednią notkę w pozycji "Stwierdzono:" oraz odsyła sprzęt na koszt Klienta bez podejmowania działań naprawczych. Karta gwarancyjna jest jedynym respektowanym drukiem w przypadku reklamacji .
    Czas działań serwisowych jest określony na 14-21 dni roboczych. W zależności od trudności działań podejmowanych przez serwis, czas ten może wydłużyć się. Klient ma za zadanie dostarczyc sprzęt do oddziału firmy na własny koszt. Pierwsze i drugie działania serwisowe majš na celu naprawę sprzętu, lub jego wymianę na sprzęt wolny od wadl. Klient może ubiegać się o zwrot kosztów dopiero po trzecim działaniu serwisowym, w którym towar nie został naprawiony lub został wymieniony na kolejny nie sprawny.
Na usługę oraz czynności serwisowe (naprawy) itp.
    Warunkiem uwzględnienia naprawy reklamacyjnej jest przedstawienie przez Klienta Protokołu Zgłoszenia Serwisowego, oraz obecność na sprzęcie plomb gwarancyjnych Firmy Harwell w stanie nienaruszonym.
    Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w serwisie HARWELL w formie pisemnej na adres e-mail lub po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Termin rozpatrzenia reklamacji - 14 dni od dnia przyjęcia sprzętu do serwisu. W zależności od trudności działań podejmowanych przez serwis, czas ten może wydłużyć się.

§ 5.  Odbiór sprzętu.
    Warunkiem odbioru sprzętu jest przedstawienie kopi Protokołu Zgłoszenia Serwisowego otrzymanej w momencia zdania sprzętu do serwisu.
    Odbiór sprzętu z serwisu Harwell po naprawie wg. zgłoszenia widniejącym na protokole oraz z opisem usterki, jest rownoznaczne z tym iż Klient nie ma zastrzeżeń co do wykonanej usługi, poprawności działania oraz stanu fizycznego po naprawie. Wszelkie usterki nie objęte gwarancją, a zauważone po odbiorze sprzętu z serwisu traktowane są jako powstałe po opuszczeniu punktu serwisowego przez Klienta, lub istniejące przed dostarczeniem sprzętu do Serwisu.

§ 6.  Koszt zwłoki za odbiór sprzętu po naprawie.
    Po upływie 14 dni od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy, w przypadku nieodebrania sprzętu, będzie naliczana opłata w wysokości 20 zł brutto za każdy dzień przechowywania. Opłata taka jest naliczana przez kolejne 3 miesiące. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie na rzecz HARWELL opłaty w wysokości naliczonej.
    Nieodebranie sprzętu przez Klienta, przez okres 3 miesięcy od dnia zawiadomienia, oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu cywilnego, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne HARWELL
    Wysłanie zawiadomienia lub powiadomienie telefoniczne o zakończeniu naprawy na adres wskazany przez Klienta w chwili oddania sprzętu do serwisu, ewentualnie wskazany w późniejszym terminie przed zakończeniem naprawy, w przypadku niepodjęcia korespondencji przez Klienta, uznawane jest za skuteczne doręczenie zawiadomienia.

Siedziba firmy:

ul. Sosnkowskiego 4 lok. 32
02-495 Warszawa
tel. 732 280 980


Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku
    9:00 - 17:00


  linie autobusowe

Biuro i allegro

    732 280 980
    harwell@poczta.pl


Dział Techniczny

   664 379 744
      3486539
     Formularz zapytania

Serwis laptopów Radom Serwis laptopów Radomsko Serwis laptopów Radziejów Serwis laptopów Radzyń Podlaski Serwis laptopów Rawa Mazowiecka Serwis laptopów Rawicz Serwis laptopów Rembertów Serwis laptopów Ruda Œlšska Serwis laptopów Rybnik Serwis laptopów Rypin Serwis laptopów Rzeszów Serwis laptopów Sandomierz Serwis laptopów Sanok Serwis laptopów Siedlce Serwis laptopów Siemianotycze Serwis laptopów Siemianowice Œlšskie Serwis laptopów Olecko Serwis laptopów Olecko Serwis laptopów Skarżysko Kamienna Serwis laptopów Skierniewice Serwis laptopów Sławno Serwis laptopów Słupsk Serwis laptopów Sochaczew Serwis laptopów Sokółka Serwis laptopów Sokołów Podlaski Serwis laptopów Sopot Serwis laptopów Sosnowiec Serwis laptopów Œroda Wielkopolska Serwis laptopów Stalowa Wola Serwis laptopów Starachowice Serwis laptopów Stargard Szczeciński Serwis laptopów Starogard Gdański Serwis laptopów Staszów Serwis laptopów Strzelin Serwis laptopów Sucha Beskidzka Serwis laptopów Sulęcin Serwis laptopów Suwałki Serwis laptopów Œwidnica Serwis laptopów Œwidnik Serwis laptopów Œwiebodzin Serwis laptopów Œwiętochłowice Serwis laptopów Œwinoujœcie Serwis laptopów Szczawnica Serwis projektorów Płock Serwis projektorów Poznań Serwis projektorów Pruszków Serwis projektorów Przasnysz Serwis projektorów Przemyœl Serwis projektorów Radom Serwis projektorów Radzymin Serwis projektorów Radzyń Podlaski Serwis projektorów Raszyn Serwis projektorów Rembertów Serwis projektorów Rzeszów Serwis projektorów Sandomierz Serwis projektorów Sanok Serwis projektorów Siedlce Serwis projektorów Sieradz Serwis projektorów Skierniewice Serwis projektorów Sochaczew Serwis projektorów Sopot Serwis projektorów Stargard Szczeciński Serwis projektorów Suwałki Serwis projektorów Œwinoujœcie Serwis projektorów Tarnobrzeg Serwis projektorów Tarnów Serwis projektorów Toruń Serwis projektorów Tychy Serwis projektorów Wadowice Serwis projektorów Wieluń Serwis projektorów Władysławowo Serwis projektorów Włodawa Serwis laptopów Szczawnica Serwis laptopów Szczawnica © Harwell 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.