Jaka jest różnica między laptopem a notebookiem ?
Przed kilku laty jedno z amerykańskich czasopism komputerowych usiłowało uporz±dkować nazewnictwo i zaproponowało taki podział:
laptop od 5 kg do kilkunastu kg, rzut podstawy większy od kartki papieru A4
notebook od 1,5 do 5 kg, wielko¶ć około A4
palmtop do 1,5 kg wielko¶ć mniejsza od A4.

Ale czy faktycznie tak jest ?

Laptop to miał być komputer przeno¶ny, dorównuj±cy pctom. Co za tym idzie był ciężki...
Notebook miał być lekki przeznaczony do internetu.

Pocz±tkowo istniał umowny podział komputerów przeno¶nych pomiędzy laptop (większy i cięższy rodzaj komputera, który wymagał do działania zewnętrznego zasilania) oraz notebook (wymowa noutbuk, mniejszy rodzaj komputera, łatwy do przenoszenia i posiadaj±cy własne Ľródło zasilania (pierwotnie rozmiarów notatnika formatu A4, st±d nazwa). W chwili obecnej obydwa te okre¶lenia funkcjonują wymiennie.

Pierwszym, jeszcze wizjonerskim urz±dzeniem z tej kategorii, był DYNABOOK. Jego projekt stworzył Alan Kay w laboratoriach Xerox Parc. Szacuje się, że nawet dzi¶, w I dekadzie XXI wieku, jeste¶my zbyt ograniczeni technologicznie, by udało nam się skonstruować taki sprzęt.

Pierwszymi dostępnymi dla konsumentów przodkami laptopów były komputery przeno¶ne. Z powodu konstrukcji, zastosowania w nich ekranów CRT czy akumulatorów kwasowo-ołowiowych, można je raczej okre¶lić jako nadające się do przenoszenia (transportable) niż komputery przeno¶ne. Były to np. Osborne 1, Compaq Portable, Commodore SX-64, komputery te ważyły od 9 do 14 kg.

Następnym etapem w rozwoju były komputery wyposażone w ekrany LCD, będ±ce bezpo¶rednimi protoplastami laptopów, np. Atari STacy czy Macintosh Portable. Dzięki zastosowaniu nowszych technologii waga spadła do ok. 7 kg. Wciąż były to komputery dosyć sporych rozmiarów.

Pierwszym oferowanym komercyjnie laptopem, który mie¶cił się w torbie, był Grid Compass Computer 1109. W roku 1979 zaprojektował go William Moggridge dla Grid Systems Corporation. Komputer ten był używany w programie NASA dotycz±cym promów kosmicznych we wczesnych latach 80. Komputer miał 340 kB RAM, obudowę ze stopu magnezu oraz pod¶wietlany wy¶wietlacz. W USA kosztował 8000-10000 USD. Urz±dzenie nie było kompatybilne z IBM PC, dlatego przegrało wojnę na rynku.

Obecnie w sprzedaży znajduj± się laptopy kompatybilne z architektur± Intel x86, z procesorami Intela i AMD. Układy x86 stosowane s± również w notebookach Apple. Inne architektury wykorzystywane s sporadycznie: IBM w serii RS/6000 oraz Apple (do 2006 r.) używało układów PowerPC. Na rynku netbooków, mniejszych kuzynów notebooków, pojawiają się też urządzenia z procesorami ARM.

Budowa Laptopa :

Laptopy s± zbudowane przeważnie jako pojedyncze niewielkie zamykane urządzenia, w których znajdują się wszystkie podzespoły wewnętrzne (procesor, pamięć, itd.), wybrane wejścia dla nośników (CD-ROM, DVD-ROM, HD DVD, Blu Ray, dyskietki), urządzenia komunikacji z użytkownikiem (klawiatura, ekran TFT oraz TrackPoint lub touchpad). Ekran notebooka jest wykonany w technologii TFT o rozmiarze (11-21 cali). Najczęściej występują obecnie ekrany o przekątnej 15.4" (WXGA 1280 x 800 pkt), 15 " i 14.1" (XGA 1024 x 768 pkt). Matryce o wyższych rozdzielczościach, zapewniające lepszy komfort pracy, stosowane są w laptopach wyższej klasy, zazwyczaj wyposażonych w bardzo szybkie karty graficzne. Klawiatury laptopów są wyposażone w dodatkowy klawisz - Fn.

Laptopy mają wewnętrzne akumulatory pozwalające na kilka godzin pracy bez napięcia sieciowego (w popularnych urz±dzeniach zwykle nieco ponad godzinę, w najwyższej jako¶ci laptopach po uruchomieniu wszystkich opcji oszczędzania nawet 8h). Obecnie stosowane s± akumulatory Litowo-jonowe Li-Ion (rzadziej Litowo-Polimerowe Li-Poly). Zewnętrzne zasilacze umożliwiaj±ce pracę oraz ładowanie akumulatorów z sieci elektrycznej. Istniej± także ładowarki podł±czane do gniazda zapalniczki w samochodzie i samolocie.

Masa współczesnego laptopa waha się zazwyczaj w granicach od 1 do 4 kilogramów. Notebooki mniejsze od kartki formatu A4 i waż±ce około 1 kg okre¶la się mianem ang. netbook, a te cięższe, waż±ce około 5 kg - ang. desktop replacement (DTR, dosłownie: zastępstwo komputera biurkowego.

Cechy, Zalety :

Do zalet laptopów można za¶ zaliczyć wysok± mobilno¶ć - relatywnie niewielkie urz±dzenie nie sprawia większych problemów przy transporcie, a pozwala w dowolnym miejscu, na niewielkiej przestrzeni uruchomić w pełni funkcjonalną stację robocza (st±d nazwa - laptop z ang. lap - kolano, top - wierzch, komputer trzymany na kolanach). Dzięki swym rozmiarom i możliwo¶ciom stanowi± również atrakcyjn± alternatywę dla dużych komputerów stacjonarnych.

Ponad to większo¶ć współczesnych notebooków jest wyposażona w dużo nowoczesnych technologii (IRDA, Bluetooth, Wi-Fi, porty USB, kartę sieciową z modemem, nagrywarkę CD/DVD, GPS itp.), pozwalaj±cych na przykład komunikować się z urz±dzeniami zewnętrznymi, bezprzewodowo lub przewodowo ł±czyć się z internetem itp. Dzięki portom USB można podł±czyć do komputera zewnętrzn± klawiaturę i mysz, które eliminuj± trudno¶ci zwi±zane z niewygodn±, wbudowan± klawiatur± i touchpadem , TrackPointem lub trackballem (jeżeli nasze kontrolery maj± wyj¶cie PS/2 należy w takiej sytuacji zaopatrzyć się w przej¶ciówkę PS/2-USB, gdyż żaden z obecnych na rynku laptopów/notebooków nie jest zaopatrzony w takie wej¶cie.) Notebooki posiadaj± zazwyczaj również port pozwalający na podłączenie zewnętrznego monitora lub rzutnika, co ułatwia prowadzenie multimedialnych prezentacji czy też konferencji. Większo¶ć nowych modeli wyższej klasy jest już wyposażona w zł±cze DVI lub HDMI. Często producent umożliwia wpięcie laptopa w replikator portów lub stację dokuj±c± - znacz±co podnosi to funkcjonalno¶ć urz±dzenia. Dzięki temu zwiększa ilo¶ć i rodzaj portów (np. RS232, LPT, większa ilo¶ć gniazd USB,DVI,dodatkowy napęd,dysk twardy). Do niektórych laptopów (np. Dell z serii C i D) dostępne s± stacje dokuj±ce posiadające także zł±cza kart PCI i możliwo¶ć ładowania dodatkowego akumulatora. Ponadto pobieraj± mniej energii elektrycznej podczas zasilania pr±dem z gniazdka niż komputer stacjonarny - w przypadku niektórych firm używaj±cych komputerów głównie np. do edycji tekstów może być to znacz±cym atutem.

Wady :

Według niektórych osób do wad większo¶ci laptopów zalicza się niewygodna, ich zdaniem, klawiatura i problemy ze sterowaniem kursorem oraz wzrost wagi wraz ze wzrostem funkcjonalno¶ci. Poważn± wad± komputerów typu laptop/notebook jest znacz±co wyższa awaryjno±ć, wynikaj±ca z niewielkich rozmiarów (duży stopień integracji, problemy z chłodzeniem) i narażenie na wstrz±sy przy częstym przenoszeniu. Bardzo awaryjnym elementem s± baterie (niejednokrotnie działaj± poprawnie tylko przez kilkana¶cie miesięcy) - tu producenci często deklarują wprost ich czasow± wytrzymało¶ć,zależn± także od sposobu użytkowania i przechowywania.

Obecnie produkowane laptopy często pozbawione s± portu LPT i RS232, co może stanowić problem np. przy zastosowaniu komputera jako terminala dla serwisanta sprzętu sieciowego zarz±dzanego najczę¶ciej poprzez port szeregowy. Dostępne przej¶ciówki USB-RS232 s± w takim przypadku rozwi±zaniem, jednak mog± nie współpracować w pełni z dedykowanym (innym niż prosty terminal) oprogramowaniem zarz±dzaj±cym urz±dzeniem.

Komputery typu laptop posiadaj± także niższe parametry wydajno¶ciowe od komputerów biurkowych, co wynika głównie z konieczności zapewnienia niskiego poziomu poboru pr±du i zapewnienia chłodzenia (w komputerze stacjonarnym często ponad 100 W na procesor i kolejne 100 W na układ graficzny. Stosuje się spowalnianie zegara procesora i pamięci, niższej wydajności chipset, słabsze układy graficzne itd. Niższe wydajno¶ci maj± także dyski twarde - stosuje się urz±dzenia 2.5" (czasem 1,8") ustępuj±ce parametrami typowym 3.5" w komputerach stacjonarnych, ale posiadaj±ce większ± wytrzymało¶ć na wstrz±sy, mniejszy pobór pr±du, niższ± temperaturę i gło¶no¶ść podczas pracy. W komputerach laptop nie spotkamy też np. najwydajniejszych kart graficznych, dysków 10.000 RPM (najszybsze dyski w laptopach osi±gaj± 7200 rpm - tyle co w typowym komputerze domowym, standardowe 5400 rpm). Konstrukcja laptopa jest kompromisem pomiędzy wydajno¶ci± a zapotrzebowaniem na pr±d, możliwo¶ciami odprowadzania ciepła i mas±.

Komputery typu laptop s± bardzo trudne w rozbudowie i praktycznie nie nadaj± się do modernizacji poza standardowo przewidzianymi rozszerzeniami. Typowym sposobem rozszerzania funkcjonalno¶ci s± karty PCMCIA i ExpressCard (modemy GSM (3G-HSDPA), karty sieciowe, pamięci masowe, karty dźwiękowe, kontrolery dysków twardych, karty TV itp.), karty miniPCI (WiFi, Bluetooth, GSM (3G-HSDPA), GPS, Wireless USB itp.) oraz pamięci. W większo¶ci obecnie użytkowanych laptopów można wymienić procesor, ponieważ jest montowany w podstawkach. Procesory wlutowane na stałe w płytę główn± (BGA) stosowane s± głównie w najlżejszych i najmniejszych modelach. Często możliwa jest również wymiana napędu optycznego na dysk twardy lub dodatkową baterię. Zazwyczaj wymiana taka możliwa jest do wykonania bez przerywania pracy komputera. Niektóre droższe wersje notebooków maj± ponadto możliwo¶ć wymiany karty grafiki, je¶li jest ona w standardzie MXM.

Laptop (ang. lap - kolana, top - na wierzchu) to mały, przeno¶ny komputer osobisty. Inne zminiaturyzowane komputery (mniejsze od laptopów) to palmtopy (np. Palm lub PocketPC), netbooki, lub smartphone.

W 2004 roku 30% sprzedanych komputerów osobistych to laptopy. W roku 2005 sprzedaż laptopów po raz pierwszy w historii była większa niż komputerów stacjonarnych (w USA)


Zatem pocz±tkowa różnica w chwili obecnej została zatarta. Wymiennie używa się laptop i notebook.

Jaka jest różnica między laptopem, a notebookiem?
Bardzo często, nazywając przenośne komputery, zamiennie używa się pojęć laptop i notebook. Okazuje się, że dziś nie ma różnicy i ten sam komputer może być kojarzony zarówno z notebookiem jak i laptopem.
Skąd się wzięły te nazwy?
Otóż kiedyś laptopem nazywano po prostu przenośny komputer. Komputery z wielkości przeciętnej szafy stawały się coraz mniejsze i tak pierwsze z tych, które można było wziąć za uchwyt do ręki i przemieścić na odległość nazwano laptopami. Wówczas takie maszyny ważyły około 5 kilogramów.
Następnie pojawiły się notebooki i jak sama nazwa wskazuje, były to komputery wielkości kartki papieru A4, ważące do 2 kilogramów.
Dziś przenośne komputery dzielą się na:
- notebooki (laptopy) - urządzenia ważące około 3 kg, posiadające minimum 14 calowy wyświetlacz,
- tablety PC - podobnej wielkości urządzenia, ale z ekranem dotykowym,
- palmtopy - też komputery z ekranem dotykowym, lecz znacznie mniejsze (zazwyczaj mieszczące się w dłoni),
- smartphony - połączenie palmtopa z telefonem komórkowym.

Siedziba firmy:

ul.Grzybowska 77 / lok. 96
00-844 Warszawa
tel. (022) 457 03 70


Godziny otwarcia:

Pn, ¦r, Pt      7:00 - 17:00
Wt, Cz          9:00 - 18:00Wy¶wietl większ± mapę

  linie tramwajowe
  linie autobusowe

Naprawy i zgłoszenia

   (022) 457 03 70
     Formularz naprawy
    harwell@poczta.pl


Dział Sprzedaży

   604 516 694
      5590602
     Formularz zapytania


Dział Techniczny

   664 379 744
      3486539
     Formularz zapytania

© Harwell 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.