Wielkopolskie drogi do Wolności – rowerem przez Wielkopolskę

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku, przy wparciu finansowym Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Upamiętnienie i rozpropagowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim – Otwarte Konkursy Ofert.
 
Projekt zrealizowano na podstawie umowy nr 17/PW/DK/2018 o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450) i obejmował rajdy rowerowe zorganizowane w latach 2018 – 2019, po miejscach związanych z historią Wielkopolski i Wielkopolan. Przeprowadzono w sumie 6 rajdów rowerowych, w których łącznie wzięło udział 250 osób, i tak:
 
- w 3 rajdach zorganizowanych w 2018 roku wzięło udział łącznie 119 osób, przy czym w rajdzie nr 1 - Szlakiem św. Jakuba z II do V Okręgu Wojskowego wzięły udział 23 osoby, a w rajdzie nr 2 - Rajd Pamięci Powstańców Wielkopolskich - 20 osób. Największa ilość rowerzystów uczciła w dniu 27 grudnia 2018 roku rocznicę 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego: zamiast zakładanych przez nas 30 uczestników w rajdzie wzięło udział 86 osób;
 
- w 3 zorganizowanych w 2019 roku rajdach uczestniczyło łącznie 131 osób, przy czym rajd szlakiem miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim podzielono na dwa etapy (z Piły do Poznania i z Pleszewa do Poznania) - wzięły w nich udział łącznie 23 osoby. Natomiast gra terenowa na Kórnickim Pierścieniu Rowerowym to uczestnictwo 108 osób.

W 2018 roku w trakcie zorganizowanych imprez członkowie Stowarzyszenia oraz osoby, które zapisały się na nasze imprezy organizowane w ramach projektu odwiedziły łącznie około 100 miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim (korzystając przy tej okazji z udostępnionej na platformach smartfonowych aplikacji „27 Grudnia” – aplikacja ta to mobilny przewodnik zawierający opisy ponad 700 miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim, położonych na obszarze 7 województw), a także miejsca pamięci związane z historycznie ważnymi dla Wielkopolski wydarzeniami. Celem realizacji niniejszego projektu jest popularyzacja niepodległościowych postaw Wielkopolan w okresie ostatnich dwustu lat, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką Kórniczanie odegrali w wydarzeniach z przełomu 1918/1919 roku.

I. Rajd: Szlakiem św. Jakuba z II do V Okręgu Wojskowego

Zrealizowano w okresie od 2018-09-08 do 2018-10-07
Działanie, w związku z późniejszym podpisaniem umowy na wykonanie projektu zostało rozłożone w czasie (i odbyło się w dniach 8-9 września 2018 r. oraz 6-7 października 2018 r.). W rajdach wzięło udział łącznie 23 rowerzystów, którzy odwiedzili historycznie miejsca pamięci związane z Wielkopolską. W pierwszym terminie rowerzyści zwiedzili historyczne miejsca na szlaku Św. Jakuba (Pyzdry, Śmiełów, Miłosław, Winną Górę, Nowe Miasto, Książ Wlkp. Śrem, Dolsk). W drugim terminie rowerzyści zaczęli zaliczanie punktów związanych z Powstaniem Wielkopolskim (przy pomocy aplikacji „27 Grudnia”) i odwiedzili Ostrów Wlkp., Antonin, oraz szereg mniejszych miejscowości wielkopolskich, gdzie znajdują się różne pomniki historii związane ze zwycięskim Powstaniem. Rajd zakończyliśmy we Wrocławiu, skąd rowerzyści częściowo prywatnymi samochodami, częściowo pociągami (niestety, z uwagi brak dostępności biletów kolejowych na rowery - w pociągu mieści się max 6-8 rowerów musieliśmy zorganizować część transportu dla rowerzystów z rowerami prywatnymi autami) wrócili do Kórnika.
II. Rajd Pamięci Powstańców Wielkopolskich

Zrealizowano go w terminie: 2018-11-18
Pierwotnie zaplanowany termin rajdu został, z uwagi na szereg imprez organizowanych w dniu Święta Niepodległości przeniesiony na dzień 18.11.2018 roku. Rajd pamięci odbył się z wykorzystaniem aplikacji "27 Grudnia" - w trakcie tego rajdu 18 rowerzystów odwiedziło blisko 100 punktów związanych z Powstaniem. Całość została zorganizowana w formie „gry terenowej na rowerze”, wg następujących zasad: 1.Uczestnik musiał wykonać zadanie rajdowe polegające na: 1)zaliczeniu jak największej ilości punktów dostępnych na mapie aplikacji „27 Grudnia”, przy czym do wyniku końcowego nie wlicza się mu punktów zaliczonych przed dniem 18.11.2018 roku, godz. 7:45; 2)odwiedzeniu punktów specjalnych wymienionych poniżej w pk3), przy czym „zaliczenie tych punktów w aplikacji” i udokumentowanie zdjęciem odwiedzenia danego miejsca premiowane będzie punktacją x2 za każdy punkt specjalny. 3)punkty specjalne to miejsca do samodzielnego odszukania, gdzie: a.26 stycznia 1919 Powstańcy złożyli uroczystą przysięgę żołnierską, b.6 stycznia 1919 Powstańcy zdobyli 300 samolotów magazynowanych w hali sterowcowej; c.19.IX.1965 odsłonięto w centrum miasta 17-to metrowy pomnik poświęcony Powstańcom. d.26.12.1918 przyjechał do Poznania Ignacy Jan Paderewski - gdzie wysiadł z pociągu? (Zrób tam też zdjęcie). e.Pewna góra ziemi została usypana, by uczcić zryw wolnościowy mieszkańców Wielkopolski. Gdzie? Traf tam! 2. Rajd trwał 8h. Rozpoczął się 18.11.2018 r. o godzinie 8.00, a zakończy tego samego dnia o godz. 16.00. Przekroczenie czasu końcowego stanowić będzie podstawę do dyskwalifikacji. 3.Trasa powinna być pokonana rowerem, ale dopuszcza się przejazd pociągiem.
III. Rajd - Uczczenie zrywu wolnościowego mieszkańców Kórnika i okolic poprzez organizację Rajdu Rowerowego "Stulecie Powstania - Szlakiem Kompanii Kórnickiej" - cz. 1

Zrealizowano w planowanym terminie: 2018-12-27
Rajd na uczczenie zrywu wolnościowego Wielkopolan przerósł nasze oczekiwania. Nagrodą za udział w tym przedsięwzięciu był pamiątkowy medal, który w ocenie uczestników stanowił ogromną pamiątkę. Planowaliśmy to działanie na 30 osób, ostatecznie w imprezie wzięło udział łącznie 86 rowerzystów. Zgodnie z planem start rajdu nastąpił spod Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Kórniku, skąd przejechaliśmy w asyście policji do Poznania, pod pomnik Powstańców Wielkopolskich na skwerze Parku Drwęskich, gdzie złożyliśmy kwiaty. Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowy medal. Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia (zgodnie z planem 10 osób) jechało w pamiątkowych strojach rowerowych, oznaczonych emblematami powstańczymi oraz herbami Województwa Wielkopolskiego i Gminy Kórnik.
IV. Uczczenie zrywu wolnościowego mieszkańców Kórnika i okolic poprzez organizację Rajdu Rowerowego "Stulecie Powstania - Szlakiem Kompanii Kórnickiej" - cz. 2

Zrealizowano go w dwóch terminach: 16-17.03.2019 oraz 6-7 kwietnia 2019 roku
Wobec możliwości odwiedzenia wielu miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy dwa rowerowe rajdy szlakiem miejsc związanych z wydarzeniami z walk o wolność w latach 1918 i 1919. Pierwszy z naszych rajdów rowerowych to etap z Piły do Poznania. W czasie tego dwudniowego przejazdu odwiedziliśmy m.in. punkty powstańcze w okolicach Piły, Ujścia, Chodzieży, Rogoźna czy Obornik, a zakończyliśmy wyjazd w Szamotułach. Drugi z naszych rajdów związanych z Powstaniem Wielkopolskim, znowu przygotowany i przeprowadzony w oparciu o aplikację "27 Grudnia" obejmował miejsca pomiędzy Pleszewem a Kórnikiem: Gołuchów, Dobrzycę, Tarce, Witaszyce, Środę Wielkopolską i Zaniemyśl. Łącznie odwiedziliśmy podczas tych wyjazdów ponad 30 miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

V. Gra terenowa na Kórnickim Pierścieniu Rowerowym - "Powstanie naszą Dumą i Tradycją"

W dniu 11 maja 2019 roku przeprowadziliśmy rajd rodzinny połączony z grą terenową na Kórnickim Pierścieniu Rowerowym, W ramach imprezy przeprowadzony został konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, pod nazwą "Powstanie naszą Dumą i Tradycją". W imprezie wzięło udział 108 osób. Przeprowadzono konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, a uczestnikom wręczono nagrody wśród których najważniejsze to wstęp do aktywnej makiety Borówiec.
VI. Podsumowanie
Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane działania. Z uwagi na pogodę rajdy rowerowe zostały podzielone na części, a w efekcie wzięło w nich udział więcej osób, niż zakładaliśmy. Zwłaszcza najważniejsze i kluczowe wydarzenie projektu: przejazd kawalkady rowerzystów spod pomnika Powstańców Wielkopolskich w Kórniku pod pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony rowerzystów. Uczestnicy na ten rajd pojawili się z tak odległych miejscowości jak Bydgoszcz, Inowrocław, Kościan, Leszno, Kłodawa, Rawicz czy … Koszalin!
WSPIERAJĄ NAS