Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie swym członkom możliwości pełnego uczestniczenia w kształtowaniu i rozwoju regionalnego, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 
  • propagowanie jazdy rowerem, jako aktywnego i zdrowego trybu życia, 
  • podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu budowę nowej lub poprawę istniejącej infrastruktury rowerowej, 
  • integracji środowisk rowerowych, 
  • propagowania wiedzy o jeździe rowerem, wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększenia świadomości uczestników ruchu drogowego, 
  • promocji postaw pro rowerowych poprzez tworzenie i współpracę z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się kulturą fizyczną, 
  • ochrony i promocji zdrowia, 
  • promowania krajoznawstwa, turystki rowerowej, 
  • organizowania wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, 
  • poszukiwanie rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających osiągniecie celu stowarzyszenia.
Numer konta08 1240 6524 1111 0010 6703 1370
Nazwa STOWARZYSZENIE "KÓRNICKIE BRACTWO ROWEROWE" W KÓRNIKU
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń Województwo WIELKOPOLSKIE
Numer KRS 0000599261 Powiat POZNAŃSKI
NIP 7773258388 Gmina KÓRNIK
REGON 36363493000000 Miejscowość KÓRNIK
Forma prawna STOWARZYSZENIE Adres UL. PLAC JESIONOWY 10
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Kod pocztowy 62-035

Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwaNazwisko drugi członImię pierwszeImię drugieFunkcja
ROLNIK   KRZYSZTOF   PREZES ZARZĄDU
WALERCZYK   PAWEŁ   WICEPREZES ZARZĄDU - SKARBNIK
CHOLEWCZYŃSKI   JĘDRZEJ   WICEPREZES ZARZĄDU - SEKRETARZ
ZDZIEBKOWSKI   NORBERT   WICEPREZES ZARZĄDU
FANKIDEJSKI   PIOTR   WICEPREZES ZARZĄDU